top of page
Davranış
Odaklı İSG Nedir?

Güvenli davranış kültürününü oluşturulması, riskli davranışların güvenli davranışlarla değiştirilmesi, ve çalışanların birbirini koruyup kolladığı bir kültürün oluşturulması amacıyla yürütülen uygulamalar bütünüdür. 

 

Davranışlar, tanımlanabilir ve gözlemlenebilir. Gözlem ölçme olanağı sağlar, ölçülen davranışlar yönetilebilir, değişim sağlanabilir ve davranış paternleri takip edilebilir. 

 

Sistem, çalışan davranışlarının tanımlanıp gözlemlenmesi ve  çalışanların tercihlerini güvenli davranışlardan yana kullanmaları için gerekli çalışmaların bütünsel bir yaklaşımla yürütülmesi esasına dayanır.

ebfe3dd9-0d41-4713-b02d-5278d78b8b75.jpg

Bu amaçla sistematik bir gözlem süreci ve bununla birlikte geribildirim uygulamaları hayata geçirilmektedir.  Ardından sahadan elde edilen verilerin davranışçı yöntemlerle analiz edilmesi ve aksiyonların hayata geçirilmesi, mikro ve makro  kampanyalarla öğrenme ve uygulama imkanlarının yaratılması ile devam eder. 

 

Davranış Odaklı İSG Yönetim - İletişimi  Sistemi bir kültür dönüşüm programı olup, aylık ücretli - saat ücretli, mavi yaka -  beyaz yaka, ast - üst ayrımı olmaksızın kurum kültürüne etki eden tüm çalışanlar sistem kapsamındadır. 

 

Bu kapsayıcılık, süreçlerin oluşturulması, analiz ve aksiyon planlama aşamaları ile iletişim çalışmalarının yürütülmesinde de çalışan katılımı ile hayat bulur.

Davranış Odaklı İSG Yönetimi - İletişimi Kültür Dönüşümü programlarımız hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişim kurabilirsiniz. 

bottom of page