top of page
f3fa11a5-2f21-4e81-9f08-f67b0cab3402.jpg
İş birliği...

Güveni davranış kültürü oluşturmak, çalışanların birbirini koruyup kolladığı, gözlem yapıp geribildirim verdiği, kazaya giden yolda etki eden riskli davranışların kazalardan önce ele alınıp çözüldüğü bir kurum kültürü oluşturmak için siz de Davranış Odaklı İSG uygulamalarını tercih edebilirsiniz. 

Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz  Davranış Odaklı İSG Yönetimi - İletişimi ve kültür dönüşümü çalışmaları hakkında bilgi paylaşmak, kurumunuzda yürütebileceğimiz çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak için online toplantı planlayabiliriz. 

bottom of page